Meteen naar de inhoud

Algemene voorwaarden voor Island Adventures
Laatst bijgewerkt: 24 mei 2023
1. Inleiding
Island Adventures (“wij”, “ons” of “onze”) biedt groepsreizen aan voor individuele reizigers. Deze
algemene voorwaarden zijn bedoeld om u te informeren over de voorwaarden waaronder wij onze
diensten aanbieden. Door gebruik te maken van onze diensten, stemt u in met deze algemene
voorwaarden.

2. Boekingen
U kunt een boeking maken via onze website of door contact met ons op te nemen. Wij zullen u een
bevestiging sturen van uw boeking en alle relevante details verstrekken. U bent verantwoordelijk voor
het verstrekken van accurate informatie bij het maken van uw boeking. 

Bij het maken van een boeking moet u een aanbetaling doen om uw plaats te reserveren. Het
resterende bedrag moet u uiterlijk 60 dagen voor vertrek betalen. Als u binnen 60 dagen voor vertrek
boekt, moet u het volledige bedrag bij de boeking betalen.

3. Betalingen en Garantieregeling STO Garant 
Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Island Adventures gebruik van STO
Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers).
Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.

Bij elk (reis)aanbod van Island Adventures wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van
toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van
toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan
Island Adventures, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een
bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde
betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw
boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Island adventures niet (volledig en/of
tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u
daar in dat geval aanspraak op maakt.

4. Annuleringen en wijzigingen
Als u uw boeking wilt annuleren of wijzigen, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.
Wijzigingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en kunnen extra kosten met zich meebrengen. In het
geval van annulering zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
a. Als u meer dan 60 dagen voor vertrek annuleert, krijgt u een volledige terugbetaling minus
de aanbetaling.
b. Als u tussen 60 en 30 dagen voor vertrek annuleert, krijgt u 50% van het totale bedrag
terugbetaald.
c. Als u minder dan 30 dagen voor vertrek annuleert, krijgt u geen terugbetaling.
Wij behouden ons het recht voor om onze diensten te annuleren of te wijzigen om redenen buiten
onze controle, zoals natuurrampen, politieke onrust of onvoorziene omstandigheden. In dit geval
zullen wij proberen een alternatieve oplossing te vinden, of zullen wij een volledige terugbetaling
doen.

5. Verantwoordelijkheid van de reiziger
U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle noodzakelijke reisdocumenten zoals vliegtickets,
paspoorten, visa en vaccinaties. U bent ook verantwoordelijk voor het naleven van alle wetten en
regels van de bezochte landen en het volgen van de instructies van onze gidsen.
Wij raden u aan een reisverzekering af te sluiten voor uw reis. Wij zijn niet verantwoordelijk voor
verlies, diefstal of schade aan uw eigendommen, of voor letsel of ongevallen tijdens uw reis.

6. Wijzigingen in onze diensten
Wij behouden ons het recht voor om onze diensten te wijzigen of te annuleren om redenen buiten
onze controle, zoals natuurrampen, politieke onrust of onvoorziene omstandigheden. Wij zullen ons
best doen om u op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen zo snel mogelijk en u een
alternatief aan te bieden of u een volledige terugbetaling te doen.

7. Intellectuele eigendom
Alle inhoud en materialen op onze website, inclusief tekst, afbeeldingen, logo’s, enzovoort, zijn
beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. U mag geen enkel deel van
onze website kopiëren, reproduceren, wijzigen, verspreiden of op enige andere manier gebruiken
zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

8. Beperking van aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies, schade, letsel of ongeval dat voortvloeit uit of verband
houdt met onze diensten, behalve in geval van opzet of grove nalatigheid aan onze zijde. Onze
aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de totale prijs die u aan ons heeft betaald.

9. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de
wetten van Nederland. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze algemene
voorwaarden zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Nederland.

10. Wijzigingen in deze algemene voorwaarden
Wij kunnen deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken om te voldoen aan wettelijke
vereisten, of om wijzigingen in onze diensten en bedrijfspraktijken weer te geven. Wanneer we
wijzigingen aanbrengen, zullen we de “laatst bijgewerkt” datum bovenaan deze algemene
voorwaarden bijwerken. We raden u aan deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen om
op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

11. Contactgegevens
Als u vragen of opmerkingen heeft over onze diensten of deze algemene voorwaarden, kunt u contact
met ons opnemen via de contactgegevens in ons privacybeleid.

Bedankt dat u voor Island Adventures heeft gekozen. We kijken ernaar uit u op een van onze reizen te
verwelkomen!